سامانه داوری علمی طرح های پژوهشی برای الکترونیکی کردن و تسهیل فرایند داوری پرپوپوزال‌ها و گزارش‌های طرح‌های داخل دانشگاه رسیده به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه تبریز راه‌اندازی شده است. مشابه با فرایند ارسال مقالات به مجلات، در این سامانه نیز مجریان محترم در صورت نیاز به انجام فرآیند داوری بر روی پروپوزال یا گزارش طرح‌های آنها، پس از ثبت نام در سامانه، مستندات مربوطه را بارگذاری خواهند نمود و از این طریق می‌توانند در جریان جزئیات مراحل داوری قرار بگیرند. 

در صورت وجود هرگونه سوال یا بروز مشکل لطفا با کارشناس مدیریت امور پژوهشی آقای امامی به شماره داخلی 3638 یا شماره مستقیم 33393638 تماس گرفته شود.

در مورد وبسایت